Xecs d'innovació

Com funcionen els xecs d’innovació

Destinataris

Petites i mitjanes empreses dels sectors clau de les indústries creatives, moda, disseny industrial i sector audiovisual, que volen millorar la competitivitat del seu negoci. En paral·lel, aquest projecte també es dirigeix als proveïdors d’indústries creatives que ofereixen els serveis per a satisfer aquesta demanda.

Finançament

Les empreses seleccionades (prèvia sol·licitud a la Cambra) rebran un xec d’innovació, que podran bescanviar per serveis “a mida” realitzats per proveïdors homologats, que s’adaptaran a les necessitats del seu projecte. El xec d’innovació cobreix un 70% del cost del servei prestat. El 30% restant s’haurà de finançar a compte de l’empresa sol·licitant.

Gràfic dels xecs d’innovació

Serveis

L’objectiu del projecte és proveir les empreses de solucions personalitzades a través de serveis en 4 àmbits:

1. Estratègies innovadores en Retail-Moda.
2. Innovació en disseny.
3. Innovació per a empreses creatives.
4. Metodologies creatives per al desenvolupament empresarial