Xecs d'innovació

Esdeveniments

15 Juny – FAD-INS Workshop Jornada de llançament


Benvinguda

Auditori de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Objectius

 • Presentació del projecte FAD-INS.
 • Presentació de la convocatòria per a proveïdors i pimes.
 • Reunió de proveïdors, pimes i institucions locals.
 • Networking.

Agenda

 • 09:30 – 10.00. Benvinguda i presentació del projecte FAD-INS.
 • 10.00 – 10:15. Presentació de la convocatòria per a proveïdors.
 • 10:15 – 10:30. Presentació de la convocatòria per a pimes.
 • 10:30 – 10:45. Q&A.

Número de participants

35

Fotografies

foto_02
foto_01
foto_03


13 Juliol 2012 – Participació a “The Brandery Summer Edition”


Fira internacional de les indústries del disseny i de la moda.

Benvinguda

Fira de Barcelona.

Objectius

 • Presentació del projecte FAD-INS.
 • Presentació de la convocatòria per a pimes.
 • Reunió d’empreses del sector del disseny i de la moda.
 • Networking.

Agenda

 • 12.00-12.45. Benvinguda i presentació: “Fashion Retail Cross Channel, noves estratègies de venda per a nous consumidors” a càrrec de Magda Espuga, KISS Retail Management Consulting S.L. (Ebeltoft Group).
 • 12.45 – 13.00. Presentació del projecte FAD-INS a càrrec de Berta Pérez, responsable de Projectes Europeus a la Cambra de Comerç de Barcelona.
 • 10:30 – 10:45. Q&A.

Número de participants

70

Fotografies

foto_04

foto_05

foto_06


5 Setembre 2012 – FAD-INS Workshop – Entrega dels xecs


Benvinguda

Auditori de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Objectius

 • Presentació del projecte FAD-INS.
 • Entrega dels xecs d’innovació a les pimes seleccionades.
 • Presentació de les empreses beneficiàries dels xecs d’innovació FAD-INS així com dels proveïdors de serveis.
 • Networking.

Agenda

 • 09:30 – 09:40. Benvinguda i presentació del projecte FAD-INS.
 • 09:40 – 10:10. Execució dels xecs FAD-INS.
 • 10:10 – 10:30. Presentació dels serveis.
 • 10:30 – 10:50. Casos d’èxit en el disseny a través de la innovació.
 • 10:50 – 11:15. Entrega dels xecs d’innovació.
 • 11:15 – 11:30. Descans.
 • 11:30 – 12:00. Q&A.

Número de participants

33

Fotografies

foto_07
foto_08
foto_09


20 Febrer 2013 – FAD-INS Workshop – Presentació dels resultats de la 1a convocatòria del projecte FAD-INS


Benvinguda

Auditori de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Objectius

 • Presentació del projecte FAD-INS.
 • Presentació dels indicadors de la primera convocatòria del projecte FAD-INS i estudis de cas.
 • Introducció a la segona convocatòria de xecs d’innovació.
 • Taula rodona al voltant de la innovació a través del disseny.
 • Networking.

Agenda

 • 09:30 – 09:40. Benvinguda i presentació del projecte FAD-INS.
 • 09:45 – 10:00. Indicadors del projecte FAD-INS 2012.
 • 10:00 – 10:30. Casos d’èxit en el projecte FAD-INS 2012.
 • 10:30 – 10:40. Convocatòria FAD-INS 2013.
 • 10:40 – 11:00. “Marques innovadores” (Morillas and Nomon Design).
 • 11:00 – 11:30. Descans i networking.
 • 11:30. Clausura.

Número de participants

29

Fotografies

foto_10

foto_11

foto_12

11 d’octubre de 2013 . Presentació de resultats del Programa FAD-INS 2013.


Benvinguda

Auditori de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Objectius

De setembre de 2012 a juliol de 2013, el programa europeu FAD-INS ha facilitat l’accés a finançament de pimes relacionades amb les indústries creatives perquè aquestes posessin en marxa projectes innovadors. Durant el marc del projecte, s’han assolit interessants indicadors, com ara:

 • 27 projectes finançats
 • 3 sectors target
 • 100.000 € de finançament en global
 • 33 proveïdors participants

Agenda

 • 09:30 – 09:45. Benvinguda. Maria Segarra, directora de Competitivitat de la Cambra de Comerç de Barcelona
 • 09:45 – 10:10. Presentació resultats Projecte FAD-INS 2013. Eri Vázquez, assessor extern de Cambra de Comerç de Barcelona
 • 10:10 – 10:30. Coffee break i networking.
 • 10:30 – 11:00. Ponència i debat: “Present i futur de les Indústries Creatives”
 • 11:00 – 11:45. Taula rodona: Projectes innovadors: Casos d’èxit FAD-INS
 • 11:45. Cloenda

Número de participants

37

Fotografies

Presentación de resultados del Programa FAD-INS 2013
Presentación de resultados del Programa FAD-INS 2013

 

 

Press release

La Cambra de Comerç de Barcelona presenta els
resultats del Programa FAD-INS de xecs d’innovació

Més informació a ECIA website